Här ser vi den dystra stämningen i moskén och kameran sveper över de sörjande muslimerna till en man som från början ser rätt obekymrad ut. Så fort han får syn på kameran brister han ut i förtvivlad gråt som han aldrig gjort tidigare: Allah kanske ser på TV så det gäller att se väldigt ledsen […]

synopsis format for m tech thesis

source site Read more about Skenhelig Muslim »

click here